• Banner 02

Doprava a logistika

- Společnost "HARDS" spol. s r.o. je smluvně zapojena do systému vnitrozemských a zahraničních spedičních a dopravních firem.

  Tímto se daří dosahovat  efektivní vytěžování vozových jednotek s různým rozměrem a účelem ložné plochy či s různou tonáží.

- Dispečink firmy je rozdělen podle charakteru zásilek na zasílatelství celovozových nebo kusových / sběrných zásilek.   kontakt

- "HARDS" spol. s r.o. má k přímé dispozici vozové jednotky v rozmezí užitečné hmotnosti 1,5 – 24 t.

- Naši dispečeři a řidiči mají dlouholeté zkušenosti rovněž s přepravami zboží na návěsech typu Frigo

- Disponujeme dvoupodlažním návěsem s možnosti ložení až 66 palet EUR při dodržení maximální hmotnosti 24 t

  Strategií společnosti je díky této velkoobjemové technice snížit zákazníkovi dopravní náklady na přepravovanou jednotku.

- Tahače určené pro mezinárodní přepravu splňují minimálně emisní limity EUR5.

- Rovněž disponujeme lehkými návěsy typu MULDA o nosnosti až 27 t.